ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

Hakem Süreci

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları (AKMB, ATAM, TDK, TTK) bütün yayın süreçlerinde olduğu gibi hakemlik için de YAYSİS’i kullanmaktadır. Kitap ve makale süreçlerinde hakem/inceleyici olmak isteyen sosyal bilimler alanlarında uzman olan bilim insanları   https://giris.ayk.gov.tr/signin bağlantısı kullanılarak sisteme üye olabilir. Üyelikleri Kurum yönetimlerince onaylananlar, uzmanlık alanlarına göre hakem/inceleyici olarak görevlendirilebilirler.

Yayımlanan makaleler için inceleme görevini tamamlayan hakemlerin isimleri, Arış dergisinin aralık sayısında yayımlanır.

Hakemlik Süreci

Arış dergisi “Kör Hakemlik Sistemi”ni kullanır. Yazar ve hakemler, makale süreci sonuçlanmadan birbiri hakkında bilgi sahibi olamazlar.

Hakemler makale için “onay”, “ret” veya “düzeltme” kararı verebilir. Yazarlar sistem üzerinden kendilerine iletilen “düzeltme” raporlarının gereğini 1 ay içinde tamamlar ve makalenin düzeltilmiş hâlini sisteme yükler.

Makale, 2 “onay” aldığı takdirde Arış Dergisi Yayın Kurulunun “öneri ve kararı”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun onayıyla yayın planına göre uygun sayıda yayımlanır.

Makale, 2 “ret” aldığı takdirde basılmaz ve hakem süreci sonlandırılır. 1 “onay” 1 “ret” alan makale, 3. hakeme gönderilir.

Telif Ödemesi

ARIŞ dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine göre telif ödemesi yapar.