ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

1. Makale Gönderme

Arış dergisine makale gönderimi ve devamındaki bütün süreçlerin takip ve ilerlemesi https://giris.ayk.gov.tr/signin adresinde YAYSİS üzerinden yapılır. Sisteme üye olmayan yazar ve hakemlerin https://giris.ayk.gov.tr/signin adresinden üyelik işlemlerini tamamlaması gereklidir.

Üyelik işlemini tamamlayan yazarlarımız, sistem üzerinden Kurum olarak Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi olarak da Arış’ı tercih eder. Sisteme makale ve yazar ile ilgili istenen bilgiler doğru bir şekilde girilir, makalenin pdfword hâli ve ayrıca kaynakçası yüklenmelidir. Taahhütname metni dijital olarak onaylanmalıdır, bu onay ıslak imza yerine geçer.

Arış dergisine makale gönderme sürecinde yazarlarımıza rehber olarak https://yaysis2.ayk.gov.tr/yts/educationPage adresinde “Eser Gönderme Eğitim Videosu” bulunmaktadır.

2. Makale Ön İncelemesi 

YAYSİS üzerinden gönderilen makaleler sırayla şu aşamalardan geçer:

2.1. Dergi editörlüğü, makalenin Arış Dergisi Yayın İlkelerine, Kurumun görev alanına ve derginin konu alanına göre uygunluğunu kontrol eder. Bu kriterlere uymayan makaleler editörler tarafından yazarına gerekçesiyle birlikte iade edilir. Bu aşama 7-10 gün arasında tamamlanır. 

* Yazar, kendisine yapılan uyarıları dikkate alarak makalesini kriterlere uygun hâle getirip dergiye yeniden makale başvurusu yapabilir.

2.2 Editörlük incelemesinden geçen ve uygun görülen makaleler bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilmek üzere konu alanına göre ilgili Kurum uzmanlarına yönlendirilir. Kurum uzmanları makale hakkındaki görüşlerini ve konu alanına uygun olarak tespit ettikleri hakem önerilerini (2 asil, 2 yedek hakem ismi) “Makale Ön İnceleme Formu”nu doldurarak Arış Dergisi Yayın Kuruluna sunar. Makalenin intihal denetimi de bu aşamada yapılır. Uzman ön inceleme aşaması 7-10 gün arasında tamamlanır.

Makalenin intihal denetimi YAYSİS tarafından makale sisteme yüklendiğinde otomatik olarak intihal.net aracılığıyla yapılır. Benzerlik oranı %20’yi geçemez.

3. Arış Dergisi Yayın Kurulu İncelemesi

3.1 Dergi gündeminin yoğunluğuna göre toplanan Arış Dergisi Yayın Kurulu, makale metnini bilimsel yeterlilik kriterleri açısından Kurum uzmanınca hazırlanan “Makale Ön İnceleme Formu”nu da dikkate alarak değerlendirir.

Yayın Kurulu, incelemesinin ardından makale hakkında “Hakeme Gönderme” veya “Ret” kararı verebilir. 

Kurul kararına göre makale, belirlenen 2 hakeme editörlük tarafından gönderilir veya “Ret” kararı yazara bildirilir.

4. Makalelerin Yayımlanması

Makale, hakemlerden 2 “onay” aldığı takdirde Arış Dergisi Yayın Kurulunun öneri ve kararı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun onayıyla yayın planına göre uygun sayıda yayımlanır.

Dergide yayımlanan her makaleye DOI (Digital Object Identifier System - dijital nesne tanımlayıcı) numarası verilir, yazarlara ait ORCID (Open Researcher and Contributor ID - Açık Araştırmacı ve Katkıda Bulunan Kimliği) numarası yazar bilgileri içerisinde yayımlanır.

 5. Telif Ödemesi

ARIŞ dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği hükümlerine göre telif ödemesi yapar.

Dergi, makale başvuru sahiplerinden başvuru veya diğer süreçlerle ilgili bir ücret talep etmez ancak yazısını değerlendirme süreci devam ederken Yayın Komisyonunca/Yönetim Kurulunca kabul edilecek mücbir bir gerekçe olmadan geri çeken yazarlardan inceleme ücreti tahsil edilir.