ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

YÖNETİM

Sahibi/Owner

Atatürk Kültür Merkezi adına

On Behalf of Atatürk Culture Center

Dr. Zeki ERASLAN

Atatürk Kültür Merkezi Başkan V. / Deputy President of Atatürk Culture Center

Yazı İşleri Müdürü/Journal Administrator

Dr. Adem UZUN

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

Editör

Evre ÇORUH evrecoruh@akmb.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Aysen SOYSALDI asoysalster@gmail.com
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Ankara.

Prof. Dr. Hafize Melek HİDAYETOĞLU mhidayetoglu@gmail.com
Selçuk Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Konya.

Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR elvan.ozkavruk@ieu.edu.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İzmir.

Prof. Dr. Nalan TÜRKMEN nalanturkmen@gmail.com
Marmara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul.

Doç. Dr. Haydar YALÇIN haydar.yalcin@ikc.edu.tr
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İzmir.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ cicimsumak@gmail.com
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aydın

Yurt İçi Temsilcileri/Incountry Representatives

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU ayseaslihan@hotmail.com
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Erzurum.

Prof. Dr. Sema ETİKAN etikansema@gmail.com
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Kırşehir.

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU omerzaimoglu@gmail.com
Akdeniz Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Antalya.

Yurtdışı Temsilcileri/Representatives Abroad

Doç. Dr. Saule İBEKEYEVA saule2005@gmail.com
T. Jurgenev Kazak Milli Sanat Akademisi, Kazakistan.

Doç. Dr. Feride TAHİROVA feride2412@mail.ru
Tataristan Bilimler Akademisi, Tataristan.

Dr. Hatice ESEDOVA xadijaasadova@yahoo.com
Azerbaycan Milli İncesanat Müzesi, Azerbaycan.