ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

YÖNETİM

Sahibi/Owner

Atatürk Kültür Merkezi adına

On Behalf of Atatürk Culture Center

Dr. Zeki ERASLAN

Atatürk Kültür Merkezi Başkan V. / Deputy President of Atatürk Culture Center

Yazı İşleri Müdürü/Journal Administrator

Dr. Adem UZUN

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

Editör

Evre ÇORUH evrecoruh@akmb.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara

Editör Yardımcısı

Diğdem PARLAK  dparlak@akmb.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Aysen SOYSALDI asoysalster@gmail.com
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Ankara.

Prof. Dr. Nalan TÜRKMEN nalanturkmen@gmail.com
Marmara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul.

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU ayseaslihan@hotmail.com
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Erzurum.

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU  omerzaimoglu@gmail.com
Akdeniz Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Antalya.

Prof. Dr. Sema ETİKAN etikansema@gmail.com
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü.