ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

YÖNETİM

Sahibi/Owner

Atatürk Kültür Merkezi adına

On Behalf of Atatürk Culture Center

Dr. Zeki ERASLAN

Atatürk Kültür Merkezi Başkan V. / Deputy President of Atatürk Culture Center

Yazı İşleri Müdürü/Journal Administrator

Dr. Adem UZUN

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

Editör/Editor

Uzman Evre ÇORUH

Editör Yardımcısı/Asistant Editor

Diğdem PARLAK

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Aysen SOYSALDI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Nalan TÜRKMEN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU  (Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Öznur AYDIN (Akdeniz Üniversitesi)