ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

Firdevs Çakır

Öğretim Görevlisi, Ordu Üniversitesi MYO Geleneksel El Sanatları Bölümü, Ordu.

Anahtar Kelimeler: Kozören, çepni, halı, kilim, dokuma ve boyama teknikleri

Özet

Kozören köyünü oluşturan etnik yapı Çepni Türkmenlerinin yaşadıkları coğrafyanın yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle dış etkilere uzak kalmıştır. Folklorik unsurları eski inanç uygulamalarını da halen yaşatan bir beldemizdir. Yazımızda Kozören'de yapılan dokumaların (halı, kilim, cicim, sumak, zili) malzeme temini, hazırlanması, uygulamaları aktarılmaya çalışılacaktır. Ayrıca hammadde olan yün ve kılın ipe dönüştürme aşaması, boyama teknikleri, dokuma teknikleri ve dokuma aletleri üzerinde durulup işlenen motifler hakkında bilgiler verilecektir